Legal

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

- Disclaimer
- Copyright
- Algemene Bankvoorwaarden
- Disclaimer Corporate Actions

Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van de KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan de KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. De KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website. Hoewel het streven van de KAS BANK erop is gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is, aanvaardt de KAS BANK ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik is gesteld of niet beschikbaar is.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van anderen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. De KAS BANK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van die anderen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.

Indien u zich toegang verschaft tot deze website, wordt u geacht zich aan het bovenstaande te onderwerpen.

Copyright
Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, logo's, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij KAS BANK dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en KAS BANK, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot deze aangeboden gegevens.

De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KAS BANK is enig ander gebruik, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, van deze gegevens niet toegestaan.

Algemene Bankvoorwaarden
De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing op alle banken in Nederland waaronder KAS BANK N.V. De Algemene Bankvoorwaarden van KAS BANK N.V. zijn uitsluitend van toepassing op de dienstverlening van KAS BANK N.V. indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Per 1 maart 2017 wijzigen de Algemene Bankvoorwaarden.

Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 maart 2017
Toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 maart 2017

De voorwaarden die tot 1 maart 2017 gelden vindt u hier.
Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 november 2009 (tot 1 maart 2017)
- Toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden tot 1 maart 2017.

Disclaimer Corporate Actions
KAS BANK does not accept any liability for losses as a consequence of the use of, the trust in the information on this website or acting or refraining as a result the information on this website.

You are responsible for making your own examination and assessment of the merits, risks, conditions and restrictions of the offer. You should consult with your own advisors in deciding:

A. whether or not to participate in the offer, and;

B. whether you, or the clients on whose behalf you are acting, may participate in the offer. By instructing KAS BANK to accept the offer on your behalf you represent that:

1. You have reviewed and understand the offering material, including the conditions and restrictions that apply to this offer;
2. the restrictions do not apply to you or any of your clients on whose behalf you are acting;
3. you shall indemnify KAS BANK and hold KAS BANK not liable for any losses, costs (including without limitation, legal fees), damages, liabilities, claims and expenses incurred by KAS BANK in relying upon the truthfulness of any representations contained here in.


Nieuws

Handel in aandeel KAS BANK hervat na operationeel issue Euronext

Persbericht 11 september 2017

Lees meer

Analistenpresentatie Halfjaarcijfers 2017

8 september 2017

Lees meer

Solide resultaat H1 2017

Persbericht 8 september 2017

Lees meer

Informatievoorziening rondom target market en cost transparency (MIFID II)

NewsFlash 10 augustus 2017

Lees meer

Lees de KAS Selections

1 augustus 2017

Lees meer